Kvalitet, Miljø og Sikkerhet - Velkommen til Rebase!

Rebase er en VVS-leverandør som siden 1989 har forsynt grossister og rørleggere med både lagervarer og kundetilpassede produkter. En stor del av vårt produktsortiment lagerføres av ledende grossister i Sverige og Norge. Vi har kunden og et høyt servicenivå i fokus.

lagret

Vår forrettningsidé

Vår forretningsidé er gjennom bred kompetanse producerar og selger konstruksjoner og tilbehør for montering av sanitærutstyr på lettvegger av f.eks. gips, samt utstyr til bevegelseshemmede.

Å tilpasse oss etter kundenes behov og levere varer av god kvalitet og med god leveringssikkerhet, samt å sørge for at vi har full oversikt over vårt produktområde med god tilgjengelighet på kontorsiden.

Kvalitetspolicy

Ledelsen skal utforme retningslinjer samt sikre foretakets virksomhet mot avbrudd. Ledelsen skal forebygge og minimere effektene av uheldige hendelser samt sørge for at driften går så problemfritt som mulig.

Miljøpolicy

miljo

REBASE leverer konstruksjoner for montering av sanitærporselen samt handicaputstyr med høy kvalitet.

Vi jobber hele tiden for å forbedre oss når det gjelder:

 • Produktene vi leverer, særlig med tanke på materialvalg og konstruksjon.
 • I logistikkløsninger velger vi emballasje og frakt med omhu.
 • Virksomheten generelt, deriblant kontordriften.

Forbedringsarbeidet starter som regel med impulser fra våre kunder og gjennomføres helst sammen med våre leverandører. Våre miljøtiltak begynner med personalet, og kontinuerlig miljøopplæring er derfor en del av forbedringsarbeidet. Lovkravene utgjør vårt minimumskrav og er utgangspunktet for forbedringene vi gjennomfører.

Både kundene våre og samfunnet for øvrig blir stadig mer miljøbevisste. Vi produsenter holder derfor en kontinuerlig dialog for at vi ikke skal stagnere, men hele tiden finne nye måter å forbedre oss på.

Vi har utarbeidet miljødeklarasjoner og varedeklarasjoner som viser hva produktene er laget av, hvordan de produseres og distribueres, samt hvordan de skal avhendes.

Rebase är en VS-leverantör som sedan 1989 har försett grossister och rörläggare med såväl lagerförda som kundanpassade produkter. En stor del av vårt produktsortiment lagerförs av ledande grossister i Sverige och Norge. Vi har kunden i fokus och med det en hög servicenivå.

lagret

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att med bred kompetens tillhandahålla och sälja konstruktioner med tillbehör för montering av sanitära apparater i lättväggar typ gipsväggar samt utrustning för rörelsehindrade.

Att anpassa oss efter kundens behov och leverera varor av bra kvalité och med god leveranssäkerhet samt att ha en helhetssyn inom vårt produktområde med god tillgänglighet på kontorssidan.

Kvalitetspolicy

Ledningen skall utforma riktlinjer samt säkerhetskälla företagets verksamhet mot avbrott. Ledningen skall förebygga och minimera verkan av händelser av negativ art och i övrigt se till att driften sköts på bästa tänkbara sätt.

Miljöpolicy

miljoREBASE tillhandahåller konstruktioner för montering av sanitetsporslin samt RWC-hjälpmedel, med hög kvalitet.

Vi är inriktade på ständig förbättring när det gäller:

 • Produkterna vi tillhandahåller med särskilt beaktande av materialval och konstruktion.
 • I logistiklösningar väljer vi emballage och frakt med omsorg.
 • Verksamheten som sådan för kontor och övrig verksamhet.

Förbättringsarbetet startas oftast med impulser från våra kunder och genomförs helst tillsammans med våra leverantörer. Personalen utgör grunden i vår miljösträvan och återkommande miljöutbildning är en del av förbättringsarbetet. Lagstiftningen är vårt lägsta krav, som utgångspunkt för de förbättringar vi genomför.

Miljömedvetandet ökar ständigt hos våra kunder och i samhället för övrigt. Detta ger oss som tillverkare en kontinuerlig dialog, att inte stanna upp utan att ständigt hitta förbättringar.

För våra produkter har vi utarbetat miljödeklarationer och byggvarudeklarationer vilka redovisar ämnen som ingår i produkterna, hur de framställs och distribueras och slutligen hur de skall tas om hand när produkten upphör att användas.

Återförsäljare

broderna Dahl logo    ahlsell                                                         
Heidenreich Logo    
     

 

Referenser

 • Rättscentrum, Göteborg
 • Rattscentrum Goteborg
 • Arkivbilde: Wikipedia Commons

  Friends Arena, Solna

Friends Arena panorama

Arkivbilde: Wikipedia Commons

Tele2 Arena, Stockholm

Tele2 Arena

Arkivbilde: Wikipedia Commons

Malmö Arena, Malmö

Malmo Arena

Arkivbilde: Wikipedia Commons


Nya Karolinska Sjukhuset, Solna
Nya Karolinska aug 2013a

Arkivbilde: Wikipedia Common

 

Gothia Triple Towers, Göteborg

Triple-Towers 640

 

Nytt østfoldsykehus, Kalnes

Ostfold-2


 • Nya Södertälje sjukhus, Södertälje
  Sahlgrenska sjukhus, Göteborg
 • Drottning Silvias sjukhus, Göteborg
 • Universitets sjukhuset, Linköping
 • Nye A-Hus, Oslo
 • Ullevål sykehus, Oslo
 • Nordlandssykehuset, Bodø
  Eksjöklinikerna, Eksjö
 • Ishallen, Malmö
  Rågården Rättspsyk, Göteborg
  Vadstena Rättspsyk, Vadstena
  Angereds Närsjukhus, Göteborg