REBASE Vinklar

Vinkel med utvändig gänga 15.

Art.nr RSK-nr NRF-nr Kommentar
50.315 853 15 36 610 05 61 Konad/Plan-tätning
50.801 853 15 45 Plan/Plan-tätning