Tvättställsfixturer till nytt rättspsyk i Trelleborg

Region Skåne bygger en ny anläggning för högspecialiserad rättspsykiatrisk vård, forskning och utbildning i Trelleborg som ska stå klar 2016.

Centret kommer ha plats för 51 patienter och 150 personer kommer att arbeta här.

Rebase levererar bl.a. tvättställsfixturer till projektet.