Art.nr: 14.200
RSK-nr: 898 02 77

Frittstående klosettstøtte

Frittstående klosettstøtte som ikke krever fastmontering. Støtten passer til både vegg- og gulvklosetter.

Klosettstøtten er egnet både for midlertidig og permanent bruk, for eksempel i hoteller eller i boliger hvor det ikke ønskes modifikasjoner, slik tradisjonelle klosettstøtter krever.

Den lave vekten gjør det også lett å flytte den ved behov, og muligheten for enkel demontering og montering av klosettstøtten gjør det enkelt å lagre den.

Ikke til bruk i dusjson.


2 stk skruer
4 stk plater

Klosettstøtte med støtteben
Art.nr 14.000  Finns i längderna 784 och 1080 mm.
Klosettstøttesøyle
Art.nr 14.500  For gulvmontering av klosettstøtte. Klosettstøtte ikke inkludert.