Återintroducering av fixturpaket för WC

Vi återintroducerar nu det saknade och efterfrågade konceptet med fixturpaket till paketpris.

Det smidiga konceptet med fixtur och avlopssanslutning i ett paket har varit saknat av många och därför har vi valt att åter införa paketet i vårt sortiment.


Det gör det enklare för våra kunder genom att erbjuda kompletta fixturpaket. Läs mer »