Provbelastning av WC-fixtur enligt SIS standard

Vi provbelastade nyligen vår universalfixtur art.nr 20.000 enligt svensk standard, SS 820200.

Belastningskravet för WC-fixturer är enligt denna standard 4 kN (408 kg) vilket motsvarar vikten av en Indian motorcykel. Vi belastade vår fixtur med ytterliggare 542 kg, vilket motsvarar en Fiat 500, utan att gränsvärdet för materialsvikt överskreds.