Kv. Niagara i Malmö

I Malmö pågår nu uppförandet av en ny högskolebyggnad där Rebase är en av leverantörerna.

Den nya högskolefastigheten som är belägen i västra hamnen kommer bestå av 11 våningar och hysa 450 anställda samt 4500 studenter.

Kvarteret ska rymma en restaurang, 22 läro- och datasalar, 24 grupprum, tre stora hörsalar, 410 arbetsrum och ett garage.

Rebase leverar bl.a. fixturer och väggkopplingsystem till bygget som väntas stå klart sommaren 2015. AB Rörläggaren utför VS-installationen.