Specialtvättställ till rättspsyk i Vadstena

Rebase levererar fixturer, väggkopplingssystem och specialtvättställ till nya rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena.

I samråd med beställaren har Rebase tagit fram och levererat emaljerade specialtvättställ med extra förstärkta konsoler. Då den rättspsykiatriska regionkliniken kommer att ha den högsta säkerhetsklassen, ställer det tuffa krav på inventariernas hållfasthet och utformning.

Den nya kliniken har en klosterlik arkitektur och struktur som samspelar med omgivningarna. Antalet vårdplatser kommer ökas till ett 90-tal från dagens 70. Bygget väntas stå klart sommaren 2018.

Vadstena2