Rebase fyller 25 år!

I ett kvarts sekel har vi nu hållit igång.

Året  1990 som verksamheten startade . Ett fjärdedels sekel har gått sedan dess. Väldigt mycket har hänt under denna period.

Företaget har vuxit till där vi är idag, tre gånger har vi flyttat till nya och större lokaler. Nya medarbetare, produkter och kunder har tillkommit.

Rebase har under dessa år byggt sig ett varumärke och ett gott renommé inom branschen, ett renommé som vi är mycket stolta över och avser att bygga vidare på. Vår vision är att alltid vara bäst i vår nisch i branschen.

Vi vill rikta ett stort tack till våra kunder och alla andra som på något vis varit och är med på vår resa!